Thursday 87°FFriday 88°FSaturday 86°FSunday 89°FMonday 87°FTuesday 89°F