Monday 93°FTuesday 96°FWednesday 84°FThursday 92°FFriday 91°FSaturday 96°F