Tuesday 87°FWednesday 84°FThursday 76°FFriday 86°FSaturday 82°FSunday 88°F