Thursday 77°FFriday 81°FSaturday 82°FSunday 87°FMonday 89°FTuesday 89°F