Wednesday 92°FThursday 91°FFriday 86°FSaturday 91°FSunday 82°FMonday 92°F