Tuesday 87°FWednesday 88°FThursday 85°FFriday 81°FSaturday 86°FSunday 94°F